Porażenie dziecięce – diagnoza i leczenie

Nie ma na świecie rodziców, którzy by nie chcieli by ich dzieci urodziły się zdrowe i rozwijały się w sposób prawidłowy. Porażenie dziecięce bywa dla rodziców szokiem, z którego bardzo trudno jest się podnieść. Jest to zespół zaburzeń neurologicznych o charakterze przewlekłym, które w swej istocie mają związek z trwałym uszkodzeniem mózgu. Przyczyny nie są znane, ale można przypuszczać że są powiązane z infekcjami matki w okresie ciąży, do których zalicza się różyczkę toksoplazmozę, a nawet i opryszczkę. Ryzyko sprawia także przedwczesny poród lub ciąża mnoga oraz urazy okołoporodowe.

 

Rodziców zazwyczaj niepokoi opóźnienie psychoruchowe ich dziecka. W tym pomocna jest podstawowa wiedza na temat prawidłowego rozwoju małego człowieka. Najczęstsze objawy to niedowłady, wiotkie mięśnie, odginanie głowy do tyłu, mogą pojawić się zaburzenia w zachowaniu, a także nieprawidłowości w narządach wzroku i słuchu. Choroba nie postępuje wraz z wiekiem, przez całe życie wygląda tak samo. Niestety, porażenie dziecięce jest nieuleczalne i dziecko do końca życia wymaga opieki oraz systematycznej rehabilitacji.

Author: gillianmckeith.pl