Kiedy wykonać badania prenatalne w ciąży

Diagnostyka prenatalna rozpoczyna się od 11 tygodnia trwania ciąży. Pierwszym, wykonywanym badaniem prenatalnym jest USG płodu i badania z krwi, które wykonuje się między 11-14 tygodniem ciąży.

Kiedy wykonać badania prenatalne w ciąży

Badanie krwi polega na oznaczeniu białka ciążowego (papp-a) i wolnego bHCG (wolna gonadotropina kosmówkowa). Na ich podstawie określa się właśnie ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u dziecka, takich jak: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, rozszczep kręgosłupa czy inne. Ponowne wykonie tego typu badania prenatalnego należy wykonać po 20. tygodniu ciąży, wtedy pozwala ono na wykrycie wrodzonych wad serca dziecka. Test SANCO (dawniej nazywany testem NIFTY), jest bardzo swoistym i wiarygodnym badaniem prenatalnym. Jego skuteczność wynosi niemal 100%. Materiałem badanym w czasie tego typu testu jest pozakomórkowe DNA płodu, znajdujące się ono w osoczu krwi matki. Materiał genetyczny jest izolowany z krwi w warunkach laboratoryjnych. Następnie analizuje się go w kierunku, poszczególnych chorób genetycznych, a także wad rozwojowych. Optymalnym czasem na wykonanie testu SANCO jest 10-24 tydzień trwania ciąży. Badania prenatalne pozwalają przede wszystkim kontrolować stan zdrowia dziecka jeszcze na etapie życia płodowego. Leczenie niektórego typu wad, na przykład wad kardiologicznych, można podjąć się już w czasie trwania ciąży. Diagnoza jest również ogromną wskazówką dla lekarzy, którzy w przypadku niektórych chorób muszą objąć noworodka szczególną opieką medyczną i przedstawić plan leczenia dziecka. Również świadomość choroby, jaką będzie nosić dziecko, pozwala rodzinom na wcześniejsze zapoznanie się z chorobą, ale również przygotowanie się do nowego, nieznanego trybu życia. To idealny moment na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, czy też innych ważnych zmian w życiu. Świadomość choroby jeszcze przed narodzinami dziecka, wydłuża również czas na niezbędne zdobycie wiedzy, dotyczącej choroby, a także postępowania z osobami, które na nią cierpią.

Author: gillianmckeith.pl